ennldeesptgrrusk
02:20:57 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2019 | Etappe 7 - Ergebnis (SEMI)
Montag, 14 Januar 2019 | San Juan de Marcona > San Juan de Marcona
Etappenergebnis
Klassement noch nicht verfügbar...
START SS7   MOTORRAD 06:15   QUAD 07:11   AUTO 08:04   SXS 08:31   TRUCK 08:33   SEMI 09:03   Etappenzeit   02:20:57   GMT-5