ennldeesptgrrusk
22:58:44 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2017 | Etappe 6 - Checkpoints (Truck)
zondag, 13 januari 2019 | Arequipa > San Juan de Marcona
Live checkpoints
Standen nog niet beschikbaar...
START SS6   MOTOR 08:30   QUAD 09:29   AUTO 10:50   SXS 11:50   TRUCK 11:23   SEMI 12:52   Etappetijd   22:58:44   GMT-5