ennldeesptgrrusk
02:34:44 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2019 | Etappe 6 - Waypoints (Truck)
zondag, 13 januari 2019 | Arequipa > San Juan de Marcona
Pos
Naam
Merk
DSS
WP1
ASS1
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
ASS
Tijd
Pos
Tijd
Verschil
Pos
-(1)
524 - Claudio Bellina (ITA)
DAF
58:01:11(1)59h43m01s(1)60h24m52s(1)61h29m58s(1)62h09m55s(1)62h30m11s(1)63h12m31s(1)-(-)-63h12m31s(1)63:12:31+00:00:00(1)
START SS6   MOTOR 08:30   QUAD 09:29   AUTO 10:50   SXS 11:50   TRUCK 11:23   SEMI 12:52   Etappetijd   02:34:44   GMT-5