ennldeesptgrrusk
05:27:49 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2019 | Etapa 1 - Waypointy (Auto)
Pondelok, 7 január 2019 | Lima > Pisco
Pozícia
Meno
Výrobca
DSS
WP1
WP2
ASS
Čas
Pozícia
Čas
Odchýľka
Pozícia
ŠTART SS1   MOTORKA 09:50   ŠTVORKOLKA 09:30   AUTO 11:53   BUGYNA 12:34   KAMIóN 13:36   Etapový čas   05:27:49   GMT-5