ennldeesptgrrusk
14:41:30 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2019 | Etapa 1 - Waypointy (SEMI)
Pondelok, 7 január 2019 | Lima > Pisco
Poradie zatiaľ nedostupné...
ŠTART SS1   MOTORKA 09:50   ŠTVORKOLKA 09:30   AUTO 11:53   BUGYNA 12:34   KAMIóN 13:36   Etapový čas   14:41:30   GMT-5