ennldeesptgrrusk
03:34:29 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2017 | Etapa 5 - Checkpointy (Kamión)
Piatok, 11 január 2019 | Tacna / Moquegua > Arequipa
Živé checkpointy
Poradie zatiaľ nedostupné...
ŠTART SS5   MOTORKA 08:00   ŠTVORKOLKA 08:20   AUTO 09:50   BUGYNA 10:10   KAMIóN 10:02   Etapový čas   03:34:29   GMT-5