ennldeesptgrrusk
21:54:27 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2019 | Etapa 6 - Waypointy (Motorka)
Nedeľa, 13 január 2019 | Arequipa > San Juan de Marcona
Pozícia
Meno
Výrobca
DSS
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
ASS
Čas
Pozícia
Čas
Odchýľka
Pozícia
ŠTART SS6   MOTORKA 08:30   ŠTVORKOLKA 09:29   AUTO 10:50   BUGYNA 11:50   KAMIóN 11:23   SEMI 12:52   Etapový čas   21:54:27   GMT-5