ennldeesptgrrusk
04:55:33 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2019 | Etapa 9 - Waypointy (Auto)
Streda, 16 január 2019 | Pisco > Pisco
Pozícia
Meno
Výrobca
DSS
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
ASS
Čas
Pozícia
Čas
Odchýľka
Pozícia
1(1)
350 - Christian Lavieille (FRA)
TOYOTA
47:07:20(1)48h15m14s(1)48h53m35s(1)49h38m58s(1)50h08m13s(1)51h20m37s(1)53h00m07s53h00m07s(1)53:00:07+00:00:00(1)
2(2)
349 - Akira Miura (JPN)
TOYOTA
49:15:53(2)+02:06:25(2)+02:06:26(2)+02:06:23(2)+02:06:07(2)+02:06:25(2)+02:40:55+02:40:55(2)55:41:02+02:40:55(2)
ŠTART SS9   MOTORKA 06:15   ŠTVORKOLKA 06:30   AUTO 07:35   BUGYNA 07:45   KAMIóN 09:07   SEMI 08:28   Etapový čas   04:55:33   GMT-5