ennldeesptgrrusk
04:45:38 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2019 | Etapa 9 - Waypointy (Auto)
Streda, 16 január 2019 | Pisco > Pisco
Pozícia
Meno
Výrobca
DSS
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
ASS
Čas
Pozícia
Čas
Odchýľka
Pozícia
1(1)
387 - Francisco Leon (PER)
MITSUBISHI
47:46:15(1)48h45m39s(1)49h27m58s(1)50h30m12s(1)51h07m17s(1)52h30m09s(1)54h19m55s54h19m55s(1)54:19:55+00:00:00(1)
2(2)
352 - Xavier Foj (ESP)
TOYOTA
59:02:32(2)+11:43:55(2)+11:48:54(2)+11:43:35(2)+11:44:12(2)+12:14:58(2)+12:20:59+12:20:59(2)66:40:54+12:20:59(2)
ŠTART SS9   MOTORKA 06:15   ŠTVORKOLKA 06:30   AUTO 07:35   BUGYNA 07:45   KAMIóN 09:07   SEMI 08:28   Etapový čas   04:45:38   GMT-5